Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 17 maja 2021 r. (pon.) XXXI (Nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". W ramach prac budowlanych wykonany został parking z kostki brukowej na 10 miejsc postojowych i jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały także alejki z kostki brukowej. Dodatkowo zamontowane zostały elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Koszt inwestycji wyniósł 106.049,25 zł i w całości sfinansowany został z budżetu Powiatu Kozienickiego.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Tomasz Dróżdż – Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Wiesław Górka – Członkowie Komisji, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Grzegorz Rychlicki Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa - wykonawca inwestycji.
Przy odbiorze obecny był również Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". 12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". 12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach".