RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tablica dla zadania 1707W Grzybów

 

Zadanie obejmuje:

Remont drogi powiatowej 1707W Magnuszew – Przewóz Stary w m. Grzybów – odcinek o długości 630 m.

Opis zadania:
1. Remont istniejącego przepustu o szerokości 2 x 80 cm o dł. 8,3 mb
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 56/70 w ilości 630,70 Mg
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70o gr. 4 cm na powierzchni 3210,10 m2
4. Wykonanie poboczy i zjazdów gruntowych utwardzonych tłuczniem gr. 15 cm mieszanką sortowana tłuczniową 0/31 MM o gr. 15 cm na powierzchni 1321,40 m2
5. Montaż barieroporęczy BSP-140A o długości 8,00 mb
6. Montaż barier sprężystych SP-05 o długości 32,00 mb

 

Tablica dla zadania 1739W Bogucin

 

Zadanie obejmuje:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1739W Bogucin - Brzustów w m. Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Opis zadania:

Po stronie prawej drogi:
1. Wymianę istniejącego krawężnika na krawężnik 20x30x100 na ławie betonowej
2. Wykonanie chodnika o dł. 184 m szer. 2,0 m usytuowanego przy krawężniku obramowanego obrzeżem 8x30x100
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji w ilości 9 szt.
4. Wykonanie przejścia dla pieszych

Po stronie lewej drogi:
1. Wykonanie chodnika o szer. 1,50 m o dł. 22 m odsuniętego od jezdni poboczem o szer. 1,50 m
2. Wykonanie zjazdu indywidualnego 1 szt.
3. Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem na dł. 162,0 m o szer. 1,50 m.