Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - mgr Małgorzata Orlińska

tel.: 48 611 73 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie sprawy można załatwić elektronicznie poprzez Geoportal powiatowy. Pod adresem https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/ dostępne są:

- usługa przeglądania i wyszukiwania dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kozienickiego
- sklep internetowy on-line
- obsługa rzeczoznawców majątkowych
- obsługa komorników sądowych

 

Z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

tel.: 48 611 73 73  miasto Kozienice
tel.: 48 611 73 74  gmina Kozienice
tel.: 48 611 73 75  gmina Magnuszew i Sieciechów
tel.: 48 611 73 76  gmina Garbatka-Letnisko i Grabów n/Pilicą
tel.: 48 611 73 70   gmina Głowaczów i Gniewoszów

 

Z zakresu wspólnoty gruntowe tel. 48 611 73 78
Z zakresu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne tel. 48 611 73 71
Z zakresu spraw związanych ze Skarbem Państwa tel. 48 611 73 71

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik podległy Geodecie Powiatowemu.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami      GKN.l
2) Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Gruntów                       GKN.II.

3. Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności:

a) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
c) przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste lub zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
d) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
e) regulowanie stanów formalno - prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, składanie wniosków o wpisanie w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Skarbu Państwa,
f) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa,
g) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa,
h) zapewnienie wycen nieruchomości Skarbu Państwa,
i) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
j) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
k) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości i ustalaniem odszkodowań,
I) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania szkody,
m) przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne.

2) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
3) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wysokości przysługujących im udziałów,
4) wydawanie decyzji w sprawach zwrotów działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania byłych właścicieli gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa za rentę lub emeryturę,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
6) prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiennego gruntów rolnych,
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
8) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków w szczególności:

a) utrzymywanie operatu ewidencyjnego wstanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
b) wydawanie wypisów i wyrysów, udzielanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
c) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych,
d) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

10) przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego,
11) zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych: organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
12) opracowywanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
13) organizowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zleceń na prace geodezyjno - kartograficzne oraz ich nadzór,
14) zawieranie umów z wykonawcami tych prac i organizowanie komisyjnych odbiorów,
15) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali dla powiatu.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych