Stanowisko wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu - Jolanta Kucharska

 

tel.: 48 611 73 24

 

Do zakresu działania stanowiska należą sprawy:

  1. inicjowanie i monitorowanie działań związanych z uzyskiwaniem dofinansowania ze środków z funduszy Unii Europejskiej na realizacje zadań powiatu
  2. opracowywanie procedury pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w Urzędzie,
  3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej dla Urzędu,
  4. przygotowywanie wymaganych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie oraz przygotowywanie aneksowania umowy w przypadku zmian w projekcie,
  5. sporządzanie sprawozdań lub oświadczeń w okresie trwałości projektu,
  6. utrzymywanie kontaktów z instytucjami administracji publicznej (Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi w zakresie problematyki funduszy pomocowych),
  7. współpraca z innymi komórkami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
  8. współpraca z gminami z terenu działania powiatu w przygotowywaniu wniosków na realizację wspólnych projektów,
  9. współpraca w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
  10. koordynowanie opracowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu.