Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

p.o. Kierownika – Agnieszka Pyrko-Maj

tel.: 48 611 73 79

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych tel.: 48 611 73 81

Weryfikatorzy prac geodezyjnych i kartograficznych tel.: 48 611 73 87

Obsługa wniosków tel.: 48 611 73 80

Obsługa narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu tel.: 48 611 73 77

„Internetowe narady koordynacyjne - ZUD"

 

Wszystkie sprawy można załatwić elektronicznie poprzez Geoportal powiatowy. Pod adresem https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/ dostępne są:

- usługa przeglądania i wyszukiwania dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kozienickiego
- sklep internetowy on-line
- obsługa wykonawców prac geodezyjnych
- obsługa inwestorów i projektantów

 

1. Działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanym dalej "Ośrodkiem" kieruje Kierownik podległy Geodecie Powiatowemu.

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu        PODGiK.I.

3. Do zadań Ośrodka należy:
1) gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie i zabezpieczanie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zachowując odpowiedni sposób i tryb udostępniania,
3) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie materiałów i zbiorów danych zasobu,
4) ustalanie i pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udostępniane materiały zasobu,
5) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodetów lub prac kartografów,
6) prowadzenie postępowań w zakresie odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu,
7) prowadzenie i bieżąca aktualizacja powiatowych baz danych,
8) zakładanie, aktualizacja i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
9) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
10) wyłączanie materiałów z zasobu,
11) organizacja i prowadzenie narad w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie protokółów z tych narad,
12) prowadzenie Geoportalu Powiatu Kozienickiego umożliwiającego korzystanie z usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Powiatu Kozienickiego,
13) przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień służących gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych