Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

p.o. Kierownika – Agnieszka Pyrko-Maj

tel.: 48 611 73 79

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych tel.: 48 611 73 81

Weryfikatorzy prac geodezyjnych i kartograficznych tel.: 48 611 73 87

Obsługa wniosków tel.: 48 611 73 80

Obsługa narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu tel.: 48 611 73 77

„Internetowe narady koordynacyjne - ZUD"

 

Wszystkie sprawy można załatwić elektronicznie poprzez Geoportal powiatowy. Pod adresem https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/ dostępne są:

- usługa przeglądania i wyszukiwania dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kozienickiego
- sklep internetowy on-line
- obsługa wykonawców prac geodezyjnych
- obsługa inwestorów i projektantów

 

1. Działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanym dalej "Ośrodkiem" kieruje Kierownik podległy Geodecie Powiatowemu.

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:
1) Stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu        PODGiK.I.

3. Do zadań Ośrodka należy:
1) gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie i zabezpieczanie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zachowując odpowiedni sposób i tryb udostępniania,
3) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie materiałów i zbiorów danych zasobu,
4) ustalanie i pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udostępniane materiały zasobu,
5) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodetów lub prac kartografów,
6) prowadzenie postępowań w zakresie odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu,
7) prowadzenie i bieżąca aktualizacja powiatowych baz danych,
8) zakładanie, aktualizacja i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
9) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
10) wyłączanie materiałów z zasobu,
11) organizacja i prowadzenie narad w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie protokółów z tych narad,
12) prowadzenie Geoportalu Powiatu Kozienickiego umożliwiającego korzystanie z usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Powiatu Kozienickiego,
13) przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień służących gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.