Audytor wewnętrzny

Do zadań audytora należy:

1) ustalanie obszarów ryzyka w zakresie działań Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
2) przygotowywanie projektów rocznych planów audytu wewnętrznego Starostwa i jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami,
3) przeprowadzanie zadań audytowych, planowych i pozaplanowych w celu wspierania Starosty i zarządu Powiatu w realizacji celów i zadań powiatu poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności, i efektywności kontroli zarządczej,
4) przeprowadzanie zadań audytowych - czynności doradczych w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania audytowanej jednostki
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny dostosowania działań audytowych do zgłoszonych zaleceń,
6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
7) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego,,
8) zamieszczanie na stronie podmiotowej BIP podstawowych informacji z przeprowadzonego audytu.

1. Audytor wewnętrzny wraz ze stanowiskiem ds. kontroli tworzą Zespół ds. Kontroli. W skład zespołu mogą być powołane w drodze zarządzenia wewnętrznego inni pracownicy różnych komórek organizacyjnych Starostwa.
2. Zespół ds. Kontroli realizuje zadania kontrole w ramach instytucjonalnej kontroli zarządczej w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.
3. Do zadań Zespołu ds. Kontroli należy:

1) proponowanie kierunków kontroli, przygotowywanie projektów planów kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
2) przeprowadzanie kontroli zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę planem kontroli,
3) przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań w szczególności dotyczące:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczność i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem.

4) sporządzanie dokumentacji z ustaleń i prowadzonych kontroli,
5) opracowywanie ustaleń dla Starosty i Zarządu o wynikach prowadzonych kontroli,
6) opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
7) monitorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli,
8) udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
9) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej,
10) realizacja innych zadań zleconych przez Starostę.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych