Sekretarz

Sekretarz Powiatu: Jarosław Chlewicki

 

   • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • tel.: 48 611 73 03

 

1. Do zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów normatywnych określających strukturę i zasady działania starostwa,
 2. opracowywanie i aktualizacja statutu powiatu,
 3. koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd,
 4. nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
 5. wykonywanie zadań legislatora w tym:
  a) opracowywanie projektów aktów normatywnych na podstawie założeń merytorycznych określonych przez uprawniony organ,
  b) uczestniczenie w uzgadnianiu projektu aktu normatywnego,
  c) opracowywanie redakcyjne aktu normatywnego po uzgodnieniu jego treści merytorycznej w uczestnikami procesu uchwałodawczego,
 6. opiniowanie zmian regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych,
 7. analizowanie i aktualizowanie statutów jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek oświatowych,
 8. sprawowanie nadzoru nad Biurem Rady i Zarządu,
 9. sprawowanie nadzoru nad Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 10. koordynuje obsługę prawną Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli,
 12. koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie,
 13. nadzór nad przestrzeganiem procedur regulaminu oceniania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie,
 14. wykonywanie innych prac zleconych przez Starostę.

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3, 4 sekretarz ma prawo wydawania dyspozycji i poleceń wszystkim pracownikom Starostwa za wyjątkiem członków zarządu i skarbnika a także dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.