Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz §19 ust.4 Statutu Powiatu Kozienickiego zwołuję na dzień 23 stycznia 2015 r. (piątek) V (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.
Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice.
  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak