Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  3. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego,
  4. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego.
 7. Wybór Wicestarosty Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  2. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie wyboru Wicestarosty.
 8. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
  2. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie stwierdzenia wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  4. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych