Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U. 2022r. poz. 1526) zwołuję na dzień 3 października 2022r. (poniedziałek) LI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022r.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak