Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528, 583) zwołuję na dzień 25 maja 2022 r. (środa) XLVI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021 - 2030.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak