Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020r. poz. 920) zwołuję na dzień 9 czerwca 2021 r. (środa) XXXIII Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.
3. Wybór Wicestarosty Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
b) Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Kozienickiego,
c) Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty.
4. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
b) Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego,
c) Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego,
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak