Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020r. poz. 920) zwołuję na dzień 27 maja 2021r. (czwartek) XXXII Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych powiatu o odwołanie Starosty i Zarządu Powiatu Kozienickiego.
3. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został ustalony przez wnioskodawcę – grupę radnych. Do porządku obrad dołączam przekazane projekty uchwał:
a) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
b) w sprawie odwołania Starosty Kozienickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak