Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na wniosek Grupy Radnych na dzień 7 sierpnia 2019 r. (środa) XI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie aktualnej na 30.06.2019 r. wg posiadanych danych sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach przez Dyrektora.
3. Dyskusja nad informacją Dyrektora szpitala.
4. Plany Starostwa w sprawie zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynkach sąsiadujących z oddziałem zakaźnym.
5. Wyjaśnienie przez Zarząd wydanego w mediach w dniu 12 lipca br. Oświadczenia Zarządu.
6. Dyskusja nad skutkami wydanego oświadczenia.
7. Dyskusja nad wykonaniem §2 Uchwały IX/60/2019 i sposobem jego zmiany.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak