Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) VII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
 3. a) Protokół Nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019r.,
  b) Protokół Nr 6/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Informacja n/t funkcjonowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA.
 6. Informacja n/t działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
 7. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
 8. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego,
  b) w sprawie powierzenia Powiatowi Garwolińskiemu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi,
  c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019- 2032,
  d) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 12. Przewodniczący Rady Powiatu
  Włodzimierz Stysiak