Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) zwołuję na dzień 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) XXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok,
  3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Kozienicki,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku Zarządu Dróg Powiatowych
   w Aleksandrówce,
  5. w sprawie wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na przedłużenie zawartej umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków, gmina Głowaczów”,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec, gmina Głowaczów”,
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017-2028,
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu
  Włodzimierz Stysiak

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych