Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1445) z w o ł u j ę na dzień 25 listopada 2015 r. (środa) XIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.
Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kozienickiego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015-2028,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 r.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak