Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) z w o ł u j ę na dzień 29 października 2015 r. (czwartek) XII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.
Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Anielin",
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n.: „Budowa przepompowni ścieków w Magnuszewie",
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 r.,
  4. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,
  5. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
  6. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
 7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kozienickiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak