Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 maja 2015 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu .
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
6. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach za 2014 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2014 rok.
9. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2015-2020,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek „Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek",
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania pn. „Budowa centrum kulturalno – artystycznego w m. Kozienice",
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wólka Brzózka i Ursynów, gmina Głowaczów",
e) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach.
1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
2. Sprawy różne.
3. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych