HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 11.05.2023 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Ocena wykonania budżetu za 2022 rok i wnioski do absolutorium.
2. Podjęcie uchwały ws. wniosku o udzielenie / nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego za 2022 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Kozienickiego
Henryk Plak