Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 11 maja 2023r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Omówienie Audytu.
3. Omówienie Programu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach (Nr SPZZOZ.ND./2357K/2023).
4. Sprawy różne.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.