20.04.2023 r. (czwartek) godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:
1.Wizja lokalna przyszłej siedziby Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
2.Sprawy różne.
Posiedzenie odbędzie się na terenie budowy Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Kozienicach, ul. Głowaczowska.