HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

* 27.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 14.30 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na LVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

 

* 30.03.2023r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie projektu protokołu pokontrolnego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.