HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 15.00 (środa) odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.