HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyka posiedzenia:
1. Realizacja Uchwały Nr LV/281/2022 Rady Powiatu Kozienickiego z dn. 29.12.2022 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działania personelu medycznego SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej SP ZZOZ w Kozienicach ul. Aleja Władysława Sikorskiego 10.