HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego. Posiedzenie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad LIV Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie spraw dotyczących kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Plak