Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zaplanowane na dzień 24.11.2022 r. (czwartek) zostaje przeniesione na dzień 21.11.2022 r. (poniedziałek) na godz. 15.30. Miejsce i tematyka posiedzenia pozostaje bez zmian.