HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Kozienickiego informuje, że w dniu 24 listopada (czwartek) 2022 r. odbędą się posiedzenia:
- o godz 15.00 Komisja Rewizyjna
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie spraw dotyczących kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

- o godz. 15.30 wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na LIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.