Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

 

 

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie bieżącej sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Sprawy różne.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.