Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 10 października 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,*
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.**

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na LII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.
*- Zapotrzebowanie i obrót drewnem.
- Planowanie gospodarką leśną w oparciu o plany urządzania lasów.
**- Funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.