W dniu 14 września 2022r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzi kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, w zakresie:
1. Kontrola wykorzystania dotacji celowych w 2020r. i 2021r.
2. Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ak-tywów należących do jednostki w 2020 i 2021r.
3. Kontrola realizacji projektu „ Elektroniczna platforma gromadzenia, ana-lizy i udostępnienia danych medycznych w SPZZOZ Kozienice” Czas reali-zacji projektu.
Posiedzenie odbędzie się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ul. Aleja Generała Sikorskiego 10.