Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu
5 września 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie bieżącej sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.