HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) odbędą się posiedzenia:
- godz. 14.00 Komisja Rewizyjna

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawy dotyczące skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

- godz. 15.30 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na XLVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.