HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 7.07.2022 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1) Sprawy dotyczące skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2) Sprawy różne.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.