HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 23.05.2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie aktualnej sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.