HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG, MIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 23.05.2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu dróg.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.