HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

25.04.2022 r. (poniedziałek) godz. 15.30 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

26.04.2022 r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.