POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie bieżącej sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.