HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzi kontrolę działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, w zakresie:
1. Wyposażenie w sprzęt wykorzystywany do remontu i zimowego utrzymania dróg.
2. Ocena zakupu przez Powiat działki przyległej do terenu Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach pod kątem jej wykorzystania i połączenia z drogą wojewódzką.
3. Stan i wykorzystanie zasobu kadrowego Zarządu Dróg.
4.Możliwości projektowe Działu Technicznego w zakresie dróg powiatowych i gminnych.
5. Wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego Starostwa do prac projektowych.
6. Kontrola zakupów materiałów i środków eksploatacyjnych.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych Aleksandrówka ul. Serdeczna 3.