HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

21.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 15.30 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

22.03.2022 r. (wtorek) godz. 15.15 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Tematyka posiedzenia:
1.Informacja nt oferty edukacyjnej szkół dla których organem założycielskim jest powiat kozienicki.
2.Omówienie projektu uchwały o Młodzieżowej Radzie Powiatu.
3.Omówienie materiałów na XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
4.Sprawy różne.

 Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.