HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 17.02.2022 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Analiza trudnej sytuacji w rolnictwie.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.