HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO


• 15.02.2022 (wtorek) godz. 14.00
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
• 15.02.2022 (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• 15.02.2022 (wtorek) godz. 15.40 posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
• 17.02.2022 (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Zatwierdzenie Sprawozdań z prac komisji oraz planów pracy komisji.
3. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.