HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. odbędą się posiedzenia:
- o godz. 14.30 - Komisji Rewizyjnej
- o godz. 15.30 – Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie i przyjęcie planu pracy na 2022 rok.
2. Sprawy różne.

 Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.