HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuję, że w dniu 27.12.2021r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie „Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2030”.
2. Omówienie materiałów na XLII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
3. Sprawy różne.

 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.