HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuję, że w dniu 09.12.2021 r. /czwartek/ o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:

• Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały budżetowej powiatu kozienickiego na 2022 rok.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.