HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzi kontrolę działalności Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, w zakresie:
• Gospodarka finansowa placówki w latach 2019 – 2020;
• Stan organizacyjny jednostki;
• Realizacja zaleceń pokontrolnych w placówce z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w latach 2017 – 2019.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Plak