25 listopada 2021 roku (czwartek)
• godz. 14:30 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • godz. 15:30
- Komisja Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XLI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

 Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.