W imieniu Przewodniczącego Komisji Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego w dniu 27.10.2021r. (środa) godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach

 

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja nt. oferty edukacyjnej placówki w roku szkolnym 2021/2022.
2. Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne placówki.
3. Spotkanie z pracownikami placówki, informacje personelu nt. bieżącej pracy w Poradni ew. pytania i postulaty.
4. Sprawy różne.

Spotkanie wszystkich członków komisji o godz. 10.00 przed budynkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach.