Dnia 14.10.2021 r. /czwartek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie Interpelacji (petycji), które wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marcin Zmitrowicz