Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy rożne.


Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Jerzy Śmiech